Sunday, February 28, 2010

Surah Al Hadid:22

TIDAK ADA SESUATU KESUSAHAN ATAU BENCANA YANG DITIMPAKAN DUBUMI DAN TIDAKJUGA MENIMPA DIRI KAMU MELAINKAN TELAH SEDIA ADA DIDALAM KITAB(PENGETAHUAN KAMI}SEBELUM KAMI MENJADIKANYA.